نمایش 1–8 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پایه دیواری متحرک اکسترا سایز – AZ-750

310,000 تومان
پایه متحرک مدل      B1 سایز سینی :  34سانتی متر سایز دستک : 33 سانتی متر سایز تلویزیون : 17-40 تحمل وزن :  50 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 7-35 سانتی متر حرکت چپ و راست : 70 درجه مثبت و منفی حرکت بالا : 15 درجه حرکت دورانی : 8 درجه ضخامت ورق  سینی دیوار  : 2 میلیمتر ضخامت ورق دستک : 1.2 میلیمتر ضخامت ورق تلویزیون : 1.2 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :

پایه دیواری متحرک متوسط – AZ-340

148,000 تومان
پایه متحرک مدل      AZ340 سایز سینی :  33 سانتی متر سایز دستک : 33 سانتی متر سایز تلویزیون : 17-43 تحمل وزن :  40 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 6سانتی متر ضخامت ورق  : 1 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک زاویه حرکت  ( بالا و پایین ) :  ضفر استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :  1.3  کیلو گرم

پایه دیواری متحرک بزرگ سایز 4 – AZ-270

245,000 تومان
پایه متحرک مدل      AZ-270 سایز سینی :  62 سانتی متر سایز دستک : 43 سانتی متر سایز تلویزیون : 40-65 تحمل وزن :  80 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 6سانتی متر ضخامت ورق  : 1 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک زاویه حرکت  ( بالا و پایین ) :  ضفر استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :  1.85  کیلو گرم  

پایه دیواری متحرک بزرگ AZ-260

173,000 تومان
پایه متحرک مدل      AZ-260 سایز سینی :  50 سانتی متر سایز دستک : 43 سانتی متر سایز تلویزیون : 32-55 تحمل وزن :  60 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 6سانتی متر ضخامت ورق  : 1 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک زاویه حرکت  ( بالا و پایین ) :  ضفر استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :  1.7 کیلو گرم

پایه دیواری متحرک کوچک AZ-250

128,000 تومان
پایه متحرک مدل      AZ250 سایز سینی :  25 سانتی متر سایز دستک : 25 سانتی متر سایز تلویزیون : 17-32 تحمل وزن :  40 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 6سانتی متر ضخامت ورق  : 1 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک زاویه حرکت  ( بالا و پایین ) :  ضفر استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :   1 کیلو گرم

پایه دیواری جفت بازو اکسترا B4

388,000 تومان
دو بازو بزرگ مدل b4 سایز سینی :  62.5سانتی متر سایز دستک : 43 سانتی متر سایز تلویزیون : 46-75 تحمل وزن :  100 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 7-45 سانتی متر حرکت چپ و راست : 70 درجه مثبت و منفی حرکت بالا : 15 درجه حرکت دورانی : 8 درجه ضخامت ورق  سینی دیوار  : 2 میلیمتر ضخامت ورق دستک : 1.2 میلیمتر ضخامت ورق تلویزیون : 1.2 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :      

پایه دیواری جفت بازو بزرگ B3

350,000 تومان
دو بازو بزرگ مدل b3 سایز سینی :  50سانتی متر سایز دستک : 43 سانتی متر سایز تلویزیون : 40-65 تحمل وزن :  80 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 7-43 سانتی متر حرکت چپ و راست : 70 درجه مثبت و منفی حرکت بالا : 15 درجه حرکت دورانی : 8 درجه ضخامت ورق  سینی دیوار  : 2 میلیمتر ضخامت ورق دستک : 1.2 میلیمتر ضخامت ورق تلویزیون : 1.2 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :

پایه دیواری تک بازو B2

280,000 تومان
پایه متحرک مدل      B2 سایز سینی :  50سانتی متر سایز دستک : 43 سانتی متر سایز تلویزیون : 32-50 تحمل وزن :  60 کیلوگرم حرکت بالا و پایین :  15 درجه فاصله از دیوار : 7-40 سانتی متر حرکت چپ و راست : 70 درجه مثبت و منفی حرکت بالا : 15 درجه حرکت دورانی : 8 درجه ضخامت ورق  سینی دیوار  : 2 میلیمتر ضخامت ورق دستک : 1.2 میلیمتر ضخامت ورق تلویزیون : 1.2 میلیمتر رنگ : کوره ای استاتیک استاندارد :  VESA وزن بدون بسته بندی :